• Facebook
  • Instagram

YÜKSEKTE ÇALIŞMA

● Yüksekte Çalışana Ait Sağlık Bilgi ve Fizik Muayene Formu

● Düşme Tehlikesi Taşıyan İşlerde İşyeri Hekimine Öneriler (KBB Yönüyle, Dr. Önder ÇIRPAR)


● G41 Düşme Tehlikesi Taşıyan İşler Muayene Standardı

İşbaşı Bilgilendirmesi; Yüksekte Çalışma

Yapı İşlerinde Yüksekte Çalışmalarda İSG Uygulama Rehberi

Yüksekte Çalışanlarda İş Kazalarını Önlemek Amaçlı Uygulanacak Bilişsel ve Psikomotor Testlerin Geliştirilmesi


Yüksekte Çalışılan İşlerde Denge Fonksiyonu Açısından İşe Uygunluk Değerlendirmesi

Yüksekte Çalışma (Dr Özkan Kaan Karadağ)

Yüksekte Çalışma Gözetim Programı Örnekleri (ANKARA TABİP ODASI)

Yüksekte Çalışma Muayenesi (Dr Emel BAYRAK)

Yüksekte Çalışma Raporu (Dr. İlhan Usta)

Yüksekte Çalışma Sağlık Raporu Formu

 Yüksekte Çalışma Test Geliştirilmesi

 Yüksekte Çalışma ve Göz (Dr Çiğdem Ülkü Can)

 Yüksekte Çalışma ve Kalp Damar Hastalıkları

 Yüksekte Çalışma İSG Eğitimi

 Yüksekte Çalışma İSG Eğitimi Sunumu


 Yüksekte Güvenli Çalışma ve Cephe İskeleleri

 Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Değerlendirmesi (Dr. Emel BAYRAK)

 Yüksekte Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği (Gökhan KÜRKLÜ)Videolar


 İşyeri Hekimleri Neden Yüksekten Korkar? (İzmir Tabip Odası, Nisan 2021)

    TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu Yüksekte Çalışma Kursu Eğitim Kayıtları, (Şubat 2022)


 İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Alanında Yüksekte Çalışma, (Dr. Özkan Kaan Karadağ)

● Yüksekte Çalışmada Mevzuat, Risk Değerlendirmesi, Alınması Gereken Önlemler, (Ruhi Öktem)

● Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek İşçinin Genel Dahili Değerlendirmesi, (Dr. Emel Bayrak)

● Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek İşçinin Psikiyatrik Açıdan Değerlendirilmesi, (Dr. Sibel Koçbıyık)

● Yüksekte Çalışmada Sakınca Yaratan KBB Hastalıkları, (Dr. Özden Çırpar)