ABSENTİZM/PRESENTİZM

ABSENTİZM

İşe devamsızlıkta artış, işten kaçma, işe geç gelme bozukluğu olarak tanımlanır.


Absentizm (Dr. Ahmet Koçak, Dr. Ali Naci Yıldız)

Absentizm - İşe Devamsızlık (Dr. Kemal Yıldırım)

Kronik Hastalıklar İle Absentizm ve Presentizm İlişkisinin Belirlenmesi

Mavi Yaka Çalışanların Sağlık Nedenli İşe Devamsızlık Analizi (Dr. Ayşegül Kömürcü)

Sağlık Çalışanlarında Absentizm ve Presentizm (Dr. Belgin Oral)


PRESENTİZM

Çalışanın rahatsızlanmasına rağmen işine devam etmesi olgusu Presentizm olarak tanımlanır. Bu olgunun yaşanmasına yol açan çalışana, işyeri ortamına ve çalışma sistemine ilişkin pek çok etken vardır. Presentizmin sonuçları sadece gizli bir verimlilik kaybı değil aynı zamanda çalışanlar için güvenlik ve sağlık sorunlarıdır. Bu olgu ekonomi, sağlık, hukuk gibi pek çok bilim dalının el ele vererek çözebileceği bir durumdur. Özellikle iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarında göz önüne alınması gerekir.

Presentizm, iş yerinde bulunulmasına rağmen zihinsel olarak her zamankinden daha az varlık gösterebilme durumunu da ifade eder.


Presentizm Olgusu (Dr. Aliye Mandıracıoğlu)

Presentizm Nedir?

Presentizm Nedir Ne Değildir?