• Facebook
  • Instagram

İŞYERİ HEKİMLİĞİ İÇİN TEMEL MEVZUAT:

-6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

-5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

-İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği

-İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği

-İşyeri Hekimi ve DSP'lerin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hk. Yönetmelik

-Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hk. Yönetmelik

-İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği

-İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hk. Yönetmelik

-İşyerlerinde Acil Durumlar Hk. Yönetmelik

-Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik

-İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik

-Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği

-Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmasına Dair Yönetmelik

-Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hk. Yönetmelik

-Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hk. Yönetmelik

-Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hk. Yönetmelik

-Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik 

-İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuvarları Hk. Yönetmelik

-Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hk. Yönetmelik

-Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik

-Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik

-Tozla Mücadele Yönetmeliği

-İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik

-Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği

-Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği

-Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

-İlkyardım Yönetmeliği

-Meslek Hastalıkları ve İşle İlgili Hastalıklar Tanı Rehberi (İSGİP)

-Çalışma Yaşamında Sağlık Gözetimi Rehberi (İSGİP)

-Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ

-Sağlık  Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hk. Yönetmelik