İLKYARDIM DOLAPLARI

"İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik"

Madde 60 

"Çalışma şartlarının gerektirdiği her yerde ilkyardım ekipmanları kolay erişilebilir yerlerde bulundurulur, Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliğine uygun şekilde işaretlenir. Acil servis adresleri ve telefon numaraları görünür yerlerde bulundurulur."


İşyerinde kaç tane ilkyardım dolabı bulundurulacağına ve yerlerine işyeri hekimi karar verebilir. Bu dolaplarda sadece ilkyardım malzemeleri bulunmalı, kesinlikle ilaç bulundurulmamalıdır. Dolapta bulundurulacak malzemeler konusunda mevzuatta belirleyici bir hüküm bulunmamaktadır. Dolayısıyla dolap içeriği işyeri hekimi tarafından belirlenmelidir. Bir sorumlu atanarak dolapların düzenli kontrolü, eksiklerin ve malzemelerin miadların kontrolü sağlanmalıdır.

İlkyardım Dolabı Malzemeleri için örnek liste;