BİYOLOJİK İZLEM

Biyolojik İzlem: zararlı ajanların, kendilerinin veya metabolitlerinin vücut dokusunda, vücut sıvılarında, vücut salgılarında ve solunum havasında ölçülmesi ve tespit edilmesi yöntemidir.