HASTA BİNA SENDROMU

HASTA BİNA SENDROMU (PLAZA HASTALIĞI)

Bir bina içindeyken ortaya çıkan ve bina terk edildikten sonra ortadan kalkan belirtiler dizisidir. 

Hasta bina sendromu, kimyasal ve biyolojik kirleticiler, yetersiz havalandırma, elektromanyetik radyasyon, güneş ışığının olmadığı zayıf ve uygunsuz aydınlatma, kötü akustik, zayıf ergonomi, nem ve psikolojik faktörlerden kaynaklanabiliyor. 

BELİRTİLER