HİJYEN EĞİTİMİ

"Hijyen Eğitimi Yönetmeliği"

Kimler hijyen eğitimi almalıdır?

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik aşağıda belirtilen iş kollarını kapsar:

a) Gıda üretim ve perakende iş yerleri.

b) İnsani tüketim amaçlı sular ile doğal mineralli suların üretimini yapan iş yerleri.

c) Kaplıca, hamam, sauna, berber, kuaför, dövme ve pirsing yapılan yerler, masaj ve güzellik salonları ve benzeri yerler.

ç) Otel, motel, pansiyon ve misafirhane gibi yerler.

d) Komisyon tarafından hijyen eğitimi verilmesi uygun görülen diğer iş kolları.


Hijyen eğitimi, Halk Eğitim Merkezleri veya yetkilendirilmiş eğitim merkezleri tarafından verilir. Eğitim 8 saatliktir. Eğitim sonrasında verilen sertifika ömür boyu geçerlidir. Sertifikanın kaybedilmesi halinde e-devletten yenisi çıkartılabilir.