İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, TC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlıdır. İş Sağlığı ve Güvenliği konularında, mevzuatın uygulanmasını sağlamak ve mevzuat çalışması yapmak, ulusal politikalar belirlemek, bu politikalar çerçevesinde programlar hazırlamak, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamak amacıyla çalışmalar yapmaktadır.


İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (İSGGM)