İŞGÖREMEZLİK (İSTİRAHAT) RAPORLARI

Yukarıdaki yönetmeliğin 39/5 maddesine göre;

"(5) Bakanlıkça yetki tanınan işyeri hekimi bir kerede en fazla 2 gün istirahat verebilir."  • İstirahat raporları SGK'nın "İşgöremezlik" uygulamasından elektronik olarak verilebilir;

SGK İşgöremezlik Uygulaması