İŞYERİ HEKİMİNİN KLASÖRÜ

İŞYERİ HEKİMİNİN KLASÖRÜ

Çalışanların sağlık kayıtları işyeri hekimi dışında kimsenin ulaşamayacağı bir bölümde muhafaza edilir. Çalışanın işten ayrılma tarihinden itibaren 15 yıl boyunca saklanır.

İşyeri Hekiminin klasöründe aşağıdaki evrakların bulunması hem hekimin işyerine hakimiyeti açısından hem de denetimlerde müfettişler tarafından talep edilen belgelere hızlıca ulaşabilmek açısından önemlidir;

 • Sözleşme

İSGKATİP’ten çıktı alınarak işyeri hekimi, işveren/işveren vekili ve varsa OSGB Sorumlu Müdürü tarafından imzalanmış sözleşmenin bir nüshası

 • İşletme Bilgileri

İşyeri yetkilisinin adı ve soyadı, unvan-adres-iletişim bilgileri

İşyerinin yerleşim planı

Tehlike sınıfı

Üretilen hizmet veya ürün

Kullanılan hammaddeler

Üretimde kullanılan kimyasalların MSDS (MGBF) bilgileri

Ürün proses aşamasının kısa özeti

Mesai saatleri/Vardiya sistemi

İşçi sayısı, işçilerin isim ve yaptıkları işlerin listesi,yaş ve cinsiyet dağılımı

Alt işverenlik durumu varlığı ve böyle çalışan sayısı, isim ve yaptıkları işin listesi

Risk gruplarının sayıları ve kayıtları (Gebe ve emziren, özürlü vb)

Emzirme odası ve yurt varlığı

Yemek temin şekli

 • Risk Değerlendirmesi

 • Acil Durum Planı

 • Yıllık Çalışma Planı

 • Yıllık Eğitim Planı

 • Yıllık Değerlendirme Raporu

 • Çalışma ortamı gözetimi raporları

 • Ortam ölçümleri, bireysel ölçümler (Fiziksel, kimyasal, biyolojik, ergonomik, psikolojik)

 • İş kazası ve meslek hastalığı kayıtları

 • Su tahlilleri

 • Özel politika grupları takip çizelgesi

 • Denetim sonuçları

 • Hijyen Denetimi Raporları

 • Çalışanlara verilen iş sağlığı eğitimlerine dair kayıtlar; temel iş sağlığı, kimyasallar, kanserojenler

 • İSG Kurul raporları suretleri

 • Onaylı defter nüshaları

 • İlkyardımcıların Listesi

 • Aşı kayıtları

 • Gebe çalışanlar izlem formları


Ek bilgi için;

Pratik İşyeri Hekimi Rehberi (Dr Rana Savlu)