İSGÜM

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ

İSGÜM, amaçlarına ulaşmak için işçi, işveren ve resmi organlarla işbirliği içerisinde işyerlerinde; inceleme, araştırma, değerlendirme çalışmaları yapar, çalışma ortamı ve üretim süreçlerinin insan yeteneklerine en uygun duruma getirilmesi için çalışır, gereken durumlarda işbaşı eğitimi ve danışmanlık hizmeti verir.