SAĞLIK ve GÜVENLİK PLANI

Sağlık ve Güvenlik Planı sadece "inşaatlarda" hazırlanır;

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği

Madde 4

ğ) Sağlık ve Güvenlik Planı: Muhtemel risklerin değerlendirilip yapı işi süreci boyunca sağlık ve güvenlik ile ilgili alınacak tedbirlerin, organizasyon yapısının, çalışma yöntemlerinin ve bunlara ilişkin işlerin ne zaman ve kim tarafından yapılması gerektiğinin belirlendiği, aynı yapı sahasında faaliyet gösterecek farklı işverenler, alt işverenler, kendi nam ve hesabına çalışan kişiler ve farklı çalışma ekipleri arasında sağlık ve güvenliğe dair hususların koordinasyonunun sağlanması amacıyla yapı alanının tamamından sorumlu işveren veya proje sorumlusu tarafından hazırlanan veya hazırlanması sağlanan planı,

Madde 8

(2) İşveren veya proje sorumlusu, yapı işine başlamadan önce projenin hazırlık aşamasında, sağlık ve güvenlik planını hazırlar veya hazırlanmasını sağlar.


Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Planı Rehberi (İSGGM)

Bina İnşaatlarında Sağlık ve Güvenlik Planı (Aslı Göher AKINBİNGÖL)

Sağlık ve Güvenlik Planı (Örnek)

Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Planı Hazırlanması (Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı)