TESPİT ÖNERİ DEFTERİ

Tespit ve Öneri (Onaylı Defter) Nedir?

İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından yapılan tespit ve tavsiyeler ile gerekli görülen diğer hususların yazıldığı, seri numaralı ve sayfaları bir asıl iki kopyalı şekilde düzenlenmiş her işyeri için tek olan deftere Tespit ve Öneri Defteri (Onaylı Defter) denir.


İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

"Madde 7;

(3) Onaylı defter işyerinin bağlı bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri veya noterce her sayfası mühürlenmek suretiyle onaylanır.

(4) Onaylı defter yapılan tespitlere göre iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ile işveren tarafından birlikte veya ayrı ayrı imzalanır. Onaylı deftere yazılan tespit ve öneriler işverene tebliğ edilmiş sayılır.

(5) Onaylı defterin asıl sureti işveren, diğer suretleri ise iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi tarafından saklanır. Defterin imzalanması ve düzenli tutulmasından işveren sorumludur. Teftişe yetkili iş müfettişlerinin her istediğinde işveren onaylı defteri göstermek zorundadır."


Onaylı Defter ne sıklıkla yazılmalı?

Mevzuatta bununla ilgili kesin bir hüküm bulunmamakla birlikte uygulamada genel kabul görmüş olan ve denetimlerde de müfettişlerin talebi defterin ayda bir kez yazılmış olmasıdır. Deftere eksik olarak yazılan bir husus işyeri tarafından düzeltildi ise bi sonraki ay o hususun düzeltildiği bilgisi deftere not edilmelidir.