Bağlantılar

İŞYERİ HEKİMLİĞİ İÇİN ÖNEMLİ SİTELER

KAMU

MESLEK ODASI ve DERNEKLER

YURTDIŞI KURUMLAR


FAYDALI SİTELER

Tehlikeli Kimyasallar ve Meslek Hastalıkları Hakkında kaynak bir site

Dr Fatih Hakan Çam tarafından hazırlanan işyeri hekimliği ile ilgili önemli bilgilere ulaşılabilecek bir kaynak site

Dr Müslüm Güney'in hazırladığı çok sayıda değerli bilgilere sahip bir site

İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda binlerce dokümana ulaşabileceğiniz bir site

Hacettepe Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Meslek Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi. Sayfanın sol tarafındaki menüden seminer, sempozyum ve çalıştayların sunumlarına erişilebiliyor. İşyeri Hekimleri için çok önemli bir kaynak.

Halk Sağlığı Uzmanları Derneği'nin internet sitesi güncel bilgiler yanında e-kütüphane ve e-dergi bölümleri ile işyeri hekimleri için yararlı bir kaynak niteliğinde.

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Rehberleri. Sayfada aşağıya doğru ilerleyince "Rehberler" başlığı altında çok sayıda sektöre yönelik ayrıntılı bilgi içeren rehberler bulunmaktadır. Ayrıca yine sektör bazlı "Kontrol Listeleri" de işyeri hekimlerine yol gösterici bilgiler içermektedir.

Meslek hastalıkları hakkında farkındalık oluşturmak ve bilinç yükseltmek amacıyla kurulmuş bir site.

KEP ADRESİ (Kayıtlı Elektronik Posta). KEP adresi bir e-postanın e-imza ve zaman damgası kullanarak, ekleri ile beraber gönderildiğini ve içeriğinin değişmediğini delil üreterek ispat eder. Bir KEP adresine sahip olduğunuzda bu adresten gönderdiğiniz iletiler resmi olarak delil sayılmaktadır. PTT dışında bu hizmeti veren özel firmalar da bulunmaktadır.

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü İSG Dokümanları

Fişek Enstitüsü tarafından yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği alanında önemli kaynaklardan biri.

ÇEİS'in İSG Yayınları sayfasında iş sağlığı kapsamında hazırlanmış faydalı kitapçıklar, rehberler ve kılavuzlar mevcut.

HALK SAĞLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sayfada konu başlıklarının altı oldukça dolu.

İş Hijyenistleri Derneği (Bültenler bölümünü özellikle incelenmeli)

Sağlık Bakanlığı'nın reçete yazma programı. Sisteme bir kez kaydolduktan sonra reçetelerinizi e-imza ile herhangi bir program kullanım ücreti ödemeden yazabilirsiniz. Sistem renkli reçetelerin yazımına da olanak sağlıyor.

Türk Eczacılar Birliği'nin 22.000’in üzerinde ilaç hakkında detaylı bilgi veren sitesi. Tabip Odası üyesi hekimlere açık. "SUT ÖZET" bölümünde ilacı hangi hekimlerin yazabileceği bilgisi var.

PUBCHEM. Milyonlarca kimyasal madde ile ilgili çok ayrıntılı bilgilere ulaşabileceğiniz bir site. İşyeri Hekimleri açısından önemi, kimyasal maddelerin insan sağlığına etkileri ve maruziyet durumunda yapılacaklarla ilgili kapsamlı bilgiler mevcut.

RİSK YÖNETİMİ DERNEĞİ. Güvenli çalışma ortamları oluşumuna katkı sağlamak amacıyla deneyimli işyeri hekimleri, iş güvenliği uzmanları ve profesyonel yöneticiler ile yola çıkan bir sivil toplum örgütü. Derneğin eğitim videolarına aşağıdaki adresten ulaşılabilir.

https://www.youtube.com/channel/UCb51R6NGeNV5H6JExkP10jg/videos

İŞYERİ HEKİMLERİ DERNEĞİ. Dernek işyeri hekimlerinin örgütlülüğünü artırma çabası yanında herkese açık düzenli eğitimlerle işyeri hekimlerinin bilgi birikimini artırmayı hedefliyor.

KAHEV sitesinde kendisini şöyle tanıtıyor: Okul öncesi, ilköğretim, lise ve üniversite öğrencilerinin eğitimine yönelik burs sağlamak, ülkemizin kültürel, bilimsel ve sosyal gelişimine hizmet etmek, Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, verimli, etkin ve yüksek düzeyde eğitim hizmetlerinin yerine getirilmesine katkıda bulunmak amacıyla çalışan ve bu amaç doğrultusunda ülkemizin kadın hekimleri önderliğinde kurulan katılımcı bir sivil toplum oluşumudur.

TÜRK TORAKS DERNEĞİ. Derneğin sitesinde Covid başta olmak üzere bir çok hastalıkla ilgili güncel rehberlere ve videolara ulaşmak mümkün.

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ MECLİSİ

Endüstriyel Toksikoloji Derneği. Dernek, endüstriyel toksikoloji kavramının sahada güçlendirilmesi, toksikolojik analiz altyapısının geliştirilmesi, iş ve çevre sağlığı profesyonellerinin bu konudaki bilgi ve birikimlerinin ilerletilmesi, işyeri hekimliği ve branş hekimliği süreçlerinde toksikolojik analiz verilerine doğru ve bilimsel yaklaşımın sağlanmasını hedeflemektedir.

ÇSGB Uzmanlık Tezleri. Bakanlık sayfasındaki uzmanlık tezleri birçok sektör için ayrıntılı kaynak olma niteliğinde. Sayfanın en alt bölümünden Çalışma Genel Müdürlüğü ve ÇASGEM'in uzmanlık tezlerine de ulaşmak mümkün.

SGK Meslek Hastalığı Bilgilendirme Sayfası

MEDKLİK hekimlere özel bir iletişim ve konsültasyon platformu. Uygulamayı indirip kaydolduğunuzda "İŞYERİ HEKİMLİĞİ" araması ile işyeri hekimlerine ve ilgili topluluklara ulaşabilirsiniz. Çalışanlarınızda tespit ettiğiniz ve uzman hekime danışmak istediğiniz konuları paylaşıp görüş alabilirsiniz.

Sağlık Bakanlığı İlkyardım Eğitimi Sunumları

İSTANBUL BELEDİYESİ İSG VİDEOLARI

http://imud.org.tr/

İŞ ve MESLEK HASTALIKLARI UZMANLARI DERNEĞİ

GÜVENLİ İNŞAAT. İnşaat Sektöründe çalışan işyeri hekimleri için yararlı bir site

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSG DOKÜMANLARI

TTB İSİH KOLU Eğitimler Sayfası

SGK İŞGÖREMEZLİK UYGULAMASI. İşyeri hekimleri olarak bu sayfadan çalışanlarımıza istirahat raporu verebiliyoruz. Rapor çok kısa sürede firmanın İK birimine eposta olarak gidiyor. Kâğıda yazma, kağıdı İK birimine iletme ve rapor kağıdının kaybolması gibi durumlarda ortaya çıkabilecek sıkıntılardan korunmuş oluyoruz.

HSGM ÇALIŞAN SAĞLIĞI DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Birimler bölümündeki "İşyerinde Sağlığın Geliştirilmesi Birimi" ile "Meslek Hastalıkları" bölümündeki "Meslek Hastalığı Farkındalık Eğitimi" faydalanılabilir kaynaklar.

FRAMNİGHAM KARDİYOVASKÜLER RİSK SKORU

MEDULA, SGK'nın en işlevli sitelerinden biri. Sayfaya giriş yaptıktan sonra yazmış olduğunuz reçeteler, ilaç

bilgileri, çalışanların (onay vermeleri durumunda) ilaç ve rapor bilgilerine ulaşabilirsiniz.

"HEKİM SÖZÜ DERGİSİ". İstanbul Tabip Odasınca yayımlanan derginin tüm sayılarına linkten erişilebilir.

TOKSVETA, Zehirlenme olgularında hekimin tanıyı çabuk ve doğru koymasında ve doğru tedaviyi uygulamasında, zamanın etkin bir şekilde kısaltılmasını böylece insan sağlığına katkıda bulunmayı hedefleyerek yol gösteren modüler bir veri tabanıdır.

"Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi"

İSTANBUL SANAYİ ODASI İSG VİDEOLARI

PUBMED ücretsiz bilimsel veri tabanıdır. Sağlık bilimleri konusunda yapılan uluslararası çalışmalar, yayımlanan makaleler, en son gelişmeler de siteden izlenebilmektedir.

OSHA; ABD İş Sağlığı ve Güvenliği Kurumu

COŞKUNÖZ İSG VİDEOLARI

Kimyasalların sınır değerlerini ülke bazında veren bir kaynak

İstanbul Tabip Odası İşyeri Hekimliği Videoları

Bursa Tabip Odası Youtube Kanalı

İSG ile ilgili güncel mevzuata ulaşabileceğiniz bir site

İSGHABER. İş Sağlığı ve Güvenliği portalı

Madencilikte İş Sağlığı ve Güvenliği Projesi

İşbaşı Konuşmaları için zengin bir kaynak

Güvenli Tarım; tarım sektöründe İSG konusunda Çalışma Bakanlığı tarafından hazırlanmış bir sayfa

İSGAKADEMİK DERGİSİ. İSG alanında bilimsel çalışmalar yayınlayan bir dergi. Siteden eski sayılar dahil tam metinlere erişilebilir.

Çalışma Bakanlığı KKD Bilgi Platformu. KKD'ler ile ayrıntılı bilgi yanında "Yayınlar" bölümünde iyi hazırlanmış broşürler mevcuttur.

FARMALOG İLAÇ BİLGİ SİSTEMİ. İlaçlar, endikasyonları ve SUT bilgilerine çok hızlı erişilebilen bir site.

Çalışma hayatı ve İSG ile ilgili güncel bilgiler

WORKSAFEBC. İSG konusunda Kanada orijinli dolu dolu bir sayfa. Her başlık incelenmeye değer. İndeks sayfası ise harika bir kaynak;

https://www.worksafebc.com/en/health-safety/a-z-topics

WorkSafeBC'nin youtube kanalı da oldukça başarılı;

https://www.youtube.com/c/worksafebc

Asbestozis bu kadar mı güzel anlatılır;

https://www.youtube.com/watch?v=jifoNSXvTuQ

İşitmenin korunması anlatımında oldukça çarpıcı bir yöntem izlemiş;

https://www.youtube.com/watch?v=G2ZfG8CIuWE


İSG alanında ayrıntılı bir kaynak site

Ankara Tabip Odası Sürekli Yayını

NAPO Animasyon Filmleri. İş Sağlığı ve Güvenliği konularının kısa ve etkin bir şekilde çalışanlara aktarımını amaçlayan videolar özellikle kurum içi yayın yapan televizyon sistemlerinde ciddi bir izleyici kitlesine sahip. Eğitimlerde de kullanılabilecek çok sayıda video mevcut.

Filmler Sayfası;

https://www.napofilm.net/en/napos-films/films?films=all

Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi İSG Sayfası

TÜBİTAK ULAKBİM çatısı altında, Türkiye'de yayınlanan akademik hakemli dergiler için elektronik ortamda barındırma ve editoryal süreç yönetimi hizmeti sunar. DergiPark, ulusal akademik dergilerin standartlara uygun olarak varlık kazanmasına ve uluslararası görünürlüğünün artırılmasına destek olur.

“Akıl Kartları” bölümünde hem acil tıp hem de poliklinik uygulamalarına yönelik, görselliği yüksek bilgilendirmeler mevcut.

Türkiye Ölçme Araçları Dizini. Türkiye'de geliştirilmiş veya Türkçeye uyarlanmış ölçme araçlarını sistematik bir şekilde bir araya getirmek ve çalışmak istenilen konu ile ilgili ölçeklere kolay ulaşımı amaçlayan bir sayfadır. Arama bölümüne; hekim, çalışan, işgören, stres, sağlık vb kelimelerini yazarak işyerinde uygulayabileceğiniz testlere ulaşabilirsiniz.MESKA VAKFI. "1 Konu 1 Konuk" bölümünde iş sağlığı konusunda önemli videolar mevcut

FORUM SAĞLIK 2023. İşçi Sağlığı ve İşyeri hekimliği ile ilgili yetkin isimlerle röportajlar

İşyerinde psikolojik sağlığın yönetimi konusunda pratik rehberlik sağlayan ilk global standarttır.

https://www.iso.org/standard/64283.html

https://www.bsigroup.com/tr-TR/iso-45003/

Hacettepe Üniversitesi İSG Koordinatörlüğü

Karaelmas İSG Dergisi