Hakkımızda

HAKKIMIZDA

İşyeri Hekimliğinin ülkemizde yaygınlaşması ancak son yirmi yılı kapsamaktadır. Dolayısıyla ana hatları oturmuş bir alan değildir. İş Sağlığı ile ilgili mevzuat ise yeni yeni gelişmektedir. Bu durumda bizler için en önemli kaynak diğer işyeri hekimi meslektaşlarımızın bilgi birikimleri ve tecrübeleridir. "İş ve Hekim", İzmir'de işyeri hekimleri arasında bilgi paylaşımı amacıyla kurulmuş bir sosyal medya grubundan doğdu. Zaman içinde çoğaldık ve paylaşımlarımızla bilgi birikimimizi artırdık. Bu site aracılığıyla hem tecrübelerimizi aktarmayı hem de öğrenmeye devam etmeyi amaçlıyoruz.

Dr. Esat HOŞGÖNÜL